รง.แปรรูปไก่ซีพีเอฟสระบุรีรับTQC3ปีซ้อน

ข่าวเศรษฐกิจ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ.2555 21:19 น.
374084

โรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ซีพีเอฟ สระบุรี รับรางวัล TQC 3 ปีซ้อน ตอกย้ำ ผู้นำบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตั้งเป้าคว้า TQA ปี ‘58

นายณฤกษ์ มางเขียว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อไก่ สระบุรี ของบริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) หรือ TQC จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2552-2554 ซึ่งตอกย้ำภาพลักษณ์การเป็นองค์กรชั้นนำของไทยที่มีระบบการบริหารจัดการองค์กรอย่างบูรณาการ คุณภาพทัดเทียมระดับมาตรฐานโลก โดยตั้งเป้าหมายที่จะก้าวสู่รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Awards) หรือ TQA ภายในปี 2558 

ทั้งนี้ ซีพีเอฟ มีนโยบายที่ให้ความสำคัญ และมุ่งมั่นในการยกระดับมาตรฐานด้านการบริหารจัดการองค์กร มาอย่างต่อเนื่องโดยนำเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มาปรับใช้ในองค์กร ซึ่งเป็นที่มาของรางวัล TQC ที่ช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารให้ชัดเจนขึ้นในทุกมิติ ทั้งการนำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า และการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้ บุคลากร การจัดการกระบวนการ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ารวมทั้งคู่ค้าที่ทำธุรกิจร่วมกัน