เครือข่ายต่อต้านการคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือป.ป.ช.

ข่าวการเมือง วันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2558 11:43 น.
665385

เครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ยื่นหนังสือ ป.ป.ช. ตรวจสอบถอดถอน ประมนต์ ปมใช้ตำแหน่งทางราชการวางแผนเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ

นายพะนารถ ตามประทีป รองประธานคณะกรรมการภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ นำเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.เพื่อขอให้ตรวจสอบ ถอดถอน และดำเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรณีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ทางราชการวางแผนเอื้อประโยชน์โดยมิชอบ หลากหลายรูปแบบของ นายประมนต์ สุธีวงศ์ สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการวางแผนแบบบูรณาการอย่างแยบยล โดยให้บริษัท โตโยต้าฯ นำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์ ภายใต้ข้อตกลง เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น เพื่อให้ได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี