เนรมิตภูเขาสีชมพูแห่งแรกในภาคใต้ที่เขานางหงส์

ไลฟสไตล์ วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 20:04 น.
791629

พังงาไอเดียเด็ด...เตรียมเนรมิตภูเขาสีชมพูแห่งแรกในภาคใต้ ที่จุดชมวิว เขานางหงส์

ที่จุดชมวิวเขานางหงส์ ต.ถ้ำทองหลาง อ.ทับปุด จ.พังงา นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ร่วมกับนายปภาวิน แสงสุริยา นายอำเภอทับปุด นายทวี ลือชา ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 12 สาขากระบี่ นำประชาชนชาวจังหวัดพังงา กว่า 500 คน ร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ปลูกชมพูพันธุ์ทิพย์ ปรับภูมิทัศน์ พัฒนาการท่องเที่ยว เขานางหงส์" เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 500 ต้น เพื่อเตรียมเนรมิตให้จุดชมวิวเขานางหงส์ กลายเป็นภูเขาสีชมพูแห่งแรกของภาคใต้ ในช่วงที่ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ออกดอกบานสะพรั่งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ของทุกปี

นายปภาวิน กล่าวว่า เขานางหงส์ในอดีตนั้น เป็นเส้นทางที่กล่าวขานถึงความอันตราย คู่กับเขาพับผ้าในจังหวัดตรัง เป็นเส้นทางสายหลักของภาคใต้ เชื่อมโยงเข้าสู่จังหวัดพังงา และไปสู่จังหวัดใกล้เคียง มีความสูงประมาณ 400 เมตร มีโค้งมากถึง 120โค้ง ปัจจุบันมีผู้ใช้เส้นทางน้อยลง และจังหวัดพังงาได้พัฒนาเขานางหงส์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งของจังหวัด ได้มีการบูรณะศาลเจ้าแม่นางหงส์ขึ้นใหม่ สร้างหอชมวิว จุดพักรถ และจัดทำระบบไฟฟ้าแสงสว่างเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่สัญจรไปมา แต่ก็ไม่มีหน่วยงานใดมารับผิดชอบโดยตรง ทำให้เกิดสภาพเหมือนถูกปล่อยทิ้งร้าง จึงร่วมกับทุกภาคส่วน มารวมพลังกัน ปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ และจะร่วมกับบำรุงรักษา เพื่อสร้างความร่มรื่นให้ธรรมชาติ ให้เป็นจุดเช็คอินอีกรูปแบบหนึ่งของจังหวัดพังงา

INN News Image INN News Image INN News Image


ข่าวที่เกี่ยวข้อง