ผู้ตรวจฯยกคำร้องสมชัยปมเซตซีโร่กกต.ชี้ไม่ขัดรธน.

ข่าวการเมือง วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 10:27 น.
835013

ผู้ตรวจการแผ่นดิน วินิจฉัยคำร้อง "สมชัย" แล้ว ชี้ มาตรา 70  พรป. กกต. ไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และจะไม่ส่งคำร้องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ

นายรักษเกชา แฉ่ฉาย เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แถลงผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ยื่นคำร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเสนอเรื่อง พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยมาตรา 70 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่

โดย นายรักษเกชา ระบุ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีการพิจารณาคำร้องดังกล่าว พร้อมทั้งสอบถามไปยังกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ, สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รวมถึงศึกษาคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในประเด็น ที่ สนช. ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินอยู่ในตำแหน่งต่อไป ประกอบ จึงมีคำวินิจฉัย ว่า มาตรา 70 เรื่องวาระการดำรงตำแหน่งของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 ที่บัญญัติให้ กกต.ชุดเก่าพ้นจากตำแหน่งไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ และจะไม่ส่งคำร้องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ







ข่าวที่เกี่ยวข้อง