นายกฯเตรียมเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็ก

ข่าวการเมือง วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ.2561 8:54 น.
835240

นายกรัฐมนตรี เตรียมเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2561 พร้อมให้โอวาทสมาชิกเยาวชนสัมพันธ์ เด็กๆแน่นกระทรวงศึกษาธิการ 

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ เช้าวันนี้ เริ่มมี พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ทยอยพาบุตรหลาน และน้อง ๆ หนู ๆ มาเที่ยวงานวันเด็ก ที่กระทรวงศึกษาธิการกันอย่างคึกคัก ท่ามกลางมาตราการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด ซึ่งในเวลา 08.30 น.นี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) จะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกเยาวชนสัมพันธ์และตัวแทนเด็ก เยาวชน กว่า 300 คน รวมทั้งเปิดตัวเว็บไซต์ "ติวฟรี.คอม" ว่าให้เด็กไทยทุกคนได้มีโอกาสเรียนรู้ออนไลน์ซึ่งจะมีแอพลิเคชั่นที่เหมาะสมมากมาย เช่น Echo English ทั้งฉบับนักเรียนและประชาชน, Echo STEM  

สำหรับเด็กที่สนใจจะมาเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันนี้ มี 4 โซน คือ โซน1 เด็กไทย...หัวใจคุณธรรม เป็นโซนกิจกรรมที่สอดแทรก ในเรื่องของความกตัญญูกต่อต่อพ่อแม่ และประกวด "หนูน้อยแห่งวังจันเกษม" เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง โซน 2 เด็กไทย...หัวใจสามัคคี เป็นโซนกิจกรรมที่มุ่งเน้นปลูกฝั่งความาสามัคคี ปรองดอง กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว  โซน 3 เด็กไทย...รู้คิดวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกให้ความรู้ ฝึกฝนในกระบวนการคิด วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับเทคโนโลยีในเกดประโยชน์ในทางที่ถูกต้อง และโซน 4 เด็กไทย...รู้เท่าทันเทคโนโลยี เป็นกิจกรรมที่สอดแทรกการให้ความรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน รู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ในทางที่ถูกต้องข่าวที่เกี่ยวข้อง