'ผบ.ตร'เอาจริง!ลูกน้องผมยาวแต่งกายไม่เนี๊ยบต้องลงโทษ 

ข่าวอาชญากรรม วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 20:44 น.
839238

"พล.ต.อ.จักรทิพย์" เอาจริงร่อนหนังสือ จี้ ผบช.-ผบก. ดูแลและลงโทษ ลูกน้องปล่อยผมยาว แต่งกายไม่เรียบร้อย สั่ง รายงานผลทุก 15 วัน

มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ตร.) สั่งการผ่านวิทยุในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงผู้บัญชาการหน่วย กำชับข้าราชการตำรวจให้แต่งเครื่องแบบและตัดผมให้เรียบร้อย โดย อ้างถึงวิทยุใน ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ กำชับข้าราชการตำรวจเรื่องการแต่งกายและการตัดผมให้เรียบร้อย ออกไปเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายนและ 14 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา ใจความว่า พบว่าข้าราชการตำรวจบางนาย ยังประพฤติปฏิบัติไม่เป็นผู้เคร่งครัดในระเบียบวินัยตามแนวทางที่กำหนด ปล่อยให้ผมยาวไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะขณะแต่งเครื่องแบบปฏิบัติหน้าที่ เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่เหมาะสม ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีมาตรฐานเดียวกัน จึงกำชับข้าราชการตำรวจปฏิบัติดังนี้

"ผู้บัญชาการผู้บังคับการและผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องควบคุมกำกับดูแลความประพฤติ และระเบียบวินัยในการแต่งเครื่องแบบและทรงผม ของข้าราชการตำรวจในสังกัด และหรือในปกครองบังคับบัญชาให้ถูกต้องเรียบร้อยและหมั่นตรวจสอบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง หากพบข้อบกพร่องให้ผู้บัญชาการและหรือผู้บังคับการแล้วแต่กรณีพิจารณาดำเนินการ ทางปกครองและทางวินัยตามอำนาจหน้าที่โดยเด็ดขาด 

นอกจากนี้ ผบ.ตร.ยังระบุ ให้จเรตำรวจกำหนดการตรวจสอบ เรื่องการตรวจผ่านเครื่องแบบและทรงผมของข้าราชการตำรวจเป็นหัวข้อสำคัญในการตรวจราชการ และหากพบข้อบกพร่องต้องแจ้งผู้บัญชาการ และหรือผู้บังคับการต้นสังกัดพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และแนวทางที่กำหนดโดยเร็วที่สุด และให้กองวินัยกำหนดแบบรายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการเรื่องการตรวจการแต่งกายและทรงผมของข้าราชการตำรวจแจ้งทุกหน่วยทราบ เพื่อรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบทุก 15 วัน โดยรายงานครั้งแรกวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ โดยให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดข่าวที่เกี่ยวข้อง